АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Бургас ЕООД

гр. Бургас, к-с Зорница комплекс „Перла” на партерен етаж.

КОД по КИД 86.22

 Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ и провеждане на клинични изпитвания на лекарствени продукти. Кардиологична доболнична помощ.

Карта