КАБАНО-ПРОЕКТ ООД

гр. Бургас, ул. Александровска 90

КОД по КИД 71.12

Изработване на устройствени схеми, планове и инвестиционни проекти, и всички дейности свързани с проектирането.

Карта