ЧЕРНОМОРСКИ РИБОЛОВ БУРГАС АД

гр. Бургас, ул. Индустриална 3, Рибно пристанище

КОД по КИД 10.20

Предметът на дейност на дружеството включва собствен улов, преработка, съхранение и транспорт на риба и рибни продукти, както и техният внос и износ от и за други страни.

Карта