ДИ ЕНД ДЖИ ООД

гр. Бургас, к-с Братя Миладинови бл. 117

КОД по КИД 47.22

Търговия на дребно с месо и месни продукти.

Карта