СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА ЕЛ МАСРИ ООД

гр. Бургас, к-с Лазур бл. 158

КОД по КИД 86.90

Трудовомедицинско обслужване на работещи, организация на периодични медицински прегледи, оказване помощ на работодателите за създаване на организация за безопасност и здраве при работа, оценка на професионалните рискове и анализ на здравното състояние на работещите, предлагане на мерки за отстраняване и намаляване на установения риск, наблюдение на здравното състояние на работещите, обучение на работещи и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа и други.

Карта