ЕСЕО консулт ЕООД

гр. Бургас, к-с Зорница бл. 48

КОД по КИД 72.19

Научно-изследователска, развойна и приложна дейност, електроснабдяване и електрообзавеждане, пусково-наладъчни работи, изграждане, ремонт, реконструкция и модернизация, поддръжка на електроинсталации, електроенергиен мениджмънт и други.

Карта