ПЧЕЛИНАРИЯ ООД

гр. Бургас, ул. Любен Каравелов 12

КОД по КИД 56.10

Ресторантьорство, откриване и експлоатация на собствени и наети търговски обекти и заведения за обществено хранене и свързаните с тях дейности.

Карта