ПЪТСТРОЙ БУРГАС ЕООД

гр. Бургас, ул. Константин Фотинов 19 А

КОД по КИД 42.11

Основни дейности на фирмата:

 • проектиране, строителство и рехабилитация на пътища;
 • текущо и зимно поддържане на пътища и пътни съоръжения;
 • проектиране и строителство на сгради;
 • проектиране и строителство на сгради;
 • изграждане и модернизация на детски и спортни площадки и съоръжения;
 • благоустрояване и озеленяване;
 • премахване на незаконни обекти;
 • производство и продажба на асфалтови смеси;
 • хоризонтална пътна маркировка и вертикална сигнализация;
 • транспортни услуги;
 • услуги със строителна и тежка механизация.

Карта