КАМПРИЛ ООД

гр. Бургас, к-с Славейков, бул. Янко Комитов 16

КОД по КИД 43.12

Извършване на изкоп, транспорт и депониране на земни маси. 

Карта