КОНТРАКС Бс ООД

гр. Бургас, ул. Константин Величков 34, ет. 1 (хотел Атаген)

КОД по КИД 47.41

  • Продажба и сервизиране на компютърни компоненти;
  • Асемблиране на компютърни системи;
  • Продажба на периферни устройства /принтери, скенери, различни аксесоари и др./, копирни машини, телекомуникационна техника, електронни касови апарати с фискална памет, консумативи и др.
  • Изграждане на локални мрежи и други.

Карта