ТОРКРЕТ ЕООД

гр. Бургас, ул. Александровска 87, ет.2

КОД по КИД 42.21

Основен предмет на дейност на фирмата е: разрушаване на стари обществени, промишлени сгради и съоръжения, външно и вътрешно ел. и ВиК, вертикална планировка, изпълнение на хидротехнически съоръжения, общостроителни работи, транспортна дейност и др.

Карта