ЛЕСЕКСПОРТ АД

гр. Бургас, кв. Победа, ул. Комлушка низина

КОД по КИД 68.20

Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти. Складова база на дървен материал.

Карта