НИТРОНЕКС ООД

гр. Бургас, ул. Адам Мицкевич 1Г, ет. 4, офис 11

КОД по КИД 56.10

Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване.

Карта