ЕНСИ Контрол ЕООД

гр. Бургас, Производствена площадка на Лукойл Нефтохим Бургас АД

КОД по КИД 33.13

 Ремонт на електронни и оптични уреди и апарати  

Карта