ТЕХНОИНС ЕООД

гр. Бургас, ул. Цар Симеон I 78, ет. 1

КОД по КИД 71.12

Технически надзор за спазване изискванията, правилата и нормите за безопасна експлоатация на съоръжения с повишена опасност: парни и водогрейни котли; съдове, работещи под налягане; тръбопроводи за пара и гореща вода; газопроводи, газови съоръжения, инсталации и уреди за природен (ПГ) и втечнени въглеводородни газове (ВВГ); ацетиленови уредби; повдигателни съоръжения.

Карта