АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ - Д-Р СТОЙЧО СТОЕВ ЕТ

гр. Бургас, ул. Хан Крум 28, МЦ І - Бургас, ет. 1, каб. № 112; ет. 3, каб. № 318

КОД по КИД 86.21

Осъществяване на извънболнична първична медицинска помощ - диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни в амбулаторни и домашни условия, консултации, профилактика, предписване на лабораторни и други видове изследвания, предписване извършването на медицински дейности и друг

Карта