ЮЖНО ВИНО АД

гр. Бургас, к-с Славейков, бл. 125; гр. Поморие - лозови масиви

КОД по КИД 01.21

Отглеждане на лозови, овощни и други трайни насаждения.

Карта