ЕЛИНСТРОЙ ООД

гр. Бургас, к-с Братя Миладинови бл. 2

КОД по КИД 43.12

Проучване, проектиране, изграждане на обекти, строително- ремонтни услуги, технически и инвеститорски контрол и други.

Карта