ДИ ЕР БРОКЕР ООД

гр. Бургас, ул. Христо Ботев 32

КОД по КИД 66.22

Извършване на дейност като застрахователен брокер, услуги и консултации във връзка със застраховането като съдействие на български и чуждестранни застрахователни дружества за регулиране на щети, оказване на помощ и представителство на български физически и юридически лица, претърпели щети в чужбина и други.

Карта