КАИШЕВ 67 ЕООД

гр. Бургас, кв. Долно Езерово ул. Пиргос 3

КОД по КИД 47.11

Търговия на дребно в неспециализирани магазини, предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия. гр. Бургас, кв. Долно Езерово, ул. Захари Зограф 75

Карта