МУЛТИ ХАД ООД

гр. Бургас, ул. Ген. Скобелев 6

КОД по КИД 41.20

Строителство на жилищни и нежилищни сгради, проекти в сферата на възобновяемите енергиини източници.

Карта