НЕКА ДЕНТ - амбулатория за групова практика за първична извънболнична дентална помощ ООД

гр. Бургас, ул. Оборище 90 партер

КОД по КИД 86.23

Диагностика лечение рехабилитация и наблюдение на дентално-болни, консултации, профилактика и други.

Карта