ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД

гр. Бургас, ул. Княз Александър Батенберг 1

КОД по КИД 52.24

Пристанище за обществен транспорт. Обработва насипни и генерални товари. Обслужва пътнически и круизни кораби.

Карта