ЛИВЪРИДЖ АКАУНТИНГ ООД

гр. Бургас, к-с Лазур бл. 46

КОД по КИД 69.20

Организиране на счетоводно обслужване и отчетност, съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на закона за счетоводството, разработване на програми и проекти и осигуряване на отчетността по тях, консултации по действащата нормативна уредба и други.

Карта