АВТОТРАФИК АД

гр. Бургас, кв. Победа, ул. Индустриална 2 ет. 2

КОД по КИД 68.20

Автомобилни превози в страната и чужбина, поддържане и ремонт на транспортни средства, товаро-разтоварна дейност и други.

Карта