МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - АЛФЕУС - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ЕООД

гр. Бургас, ул. Георги С. Раковски 40 (на територията на МЦ „МедКонсулт”)

КОД по КИД 86.22

Извършва диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, профилактика, предписва лабораторни и други видове изследвания, извършването на медицински дейности и манипулации под негов контрол и отговорност и други.

Карта