БУРГАСПЪТСТРОЙ АД

гр. Бургас, ул. Цариградска 30

КОД по КИД 42.11

Основна дейност: Ново строителство, ремонт и поддържане на пътища, мостове и съоръжения, производство и продажби на кариерни инертни материали, асфалтови смеси, услуги със строителни машини и автотранспорт, зимно поддържане на пътищата от републиканската и общинската пътни мрежи, лабораторни изпитвания.

Карта