ЕКЗОТИК ЕООД

гр. Бургас, ул. Черноморка 11А

КОД по КИД 22.23

Производство на дограма и други изделия от пластмаси за строителството.

Карта