ЕВРО АГЕНТ ЕООД

гр. Бургас, Северна промишлена зона, ул. Крайезерна 121

КОД по КИД 52.29

Спомагателни дейности в транспорта - корабен транспорт.

Карта