СПОРТС ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ АД

гр. Бургас, к-с Лазур, спортен комплекс ЛАЗУР

КОД по КИД 93.11

Управление на спортни проекти; изграждане и експлоатация на спортни имоти и съоръжения и други.

Карта