ТИНА ЕООД

гр. Бургас, кв. Победа п.к. 214

КОД по КИД 68.20

Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти.

Карта