ФРУКТО БГ ООД

гр. Бургас, к-с Лазур бл. 140

КОД по КИД 01.24

Производство и търговия със селскостопанска продукция, растениевъдство и животновъдство, продукция и други.

Карта