МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕВРОПЕЙСКА ЗДРАВНА ГРИЖА Бургас ЕООД

гр. Бургас, к-с Възраждане, бул. Княгиня Мария Луиза 27

КОД по КИД 86.22

Осъществяване на извънболнична помощ, която включва: извършване на диагностика, наблюдение и лечение на болни, здравни консултации, дейности по промоция на здравето и профилактика, включително профилактични прегледи и имунизации, предписване извършването на медицински дейности и манипулации, лабораторни и други видове изследвания, извършване на експертизи за временна нетрудоспособност и други.

Карта