УД УЪРЛД ООД

гр. Бургас, к-с Славейков бл. 32

КОД по КИД 16.10

Производство и преработка на всякакъв вид дървен материал; сделки за покупко-продажба на дървесина с цел продажба в обработен и необработен вид; добив на дървесина; търговия, внос и износ на всякакъв вид дървен материал; дърва за огрев, пелети, въглища и други.

Карта