ХИДРОБЕТОН ООД

община Столична, с. Казичене, ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 16; гр. Бургас, Индустриален логистичен парк Бургас

КОД по КИД 45.21

Производство, доставка и полагане на готови бетонови и циментови смеси в рамките на област Бургас.

    Достъп до международни пазари извън европейския съюз

  • Германия
  • Италия

Карта