ВОЛВО ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД

гр. Бургас, Индустриален логистичен парк Бургас, ул. Сребърна 8

КОД по КИД 45.20

Продажба, обслужване и ремонт на Продукти Волво и Рено и свързано.

    Достъп до международни пазари от европейския съюз

  • целият ЕС

    Достъп до международни пазари извън европейския съюз

  • Азия
  • Африка
  • Южна Америка
  • Северна Америка

Карта