Каммартон България ЕООД

гр. Бургас, Индустриален логистичен парк Бургас, ул. Сребърна 7

КОД по КИД 46.69

Продажба на строителна и индустриална техника.

  Достъп до международни пазари от европейския съюз

 • Швеция
 • Финланди
 • Дания
 • Германия
 • Италия
 • Испания
 • Полша
 • Швейцария
 • Франция
 • Румъния
 • БелгияХоландия
 • Унгария

  Достъп до международни пазари извън европейския съюз

 • САЩ
 • Индия
 • Тйвант
 • Китай
 • Турция
 • Виетнам
 • Англия
 • Македония

Карта