Братя Блецови ООД

гр. Бургас, Индустриален логистичен парк

КОД по КИД 46.39

Търговия на едро с хранителни и нехранителни стоки.

    Фирмата оперира само на българския пазар

Карта