ГСИ - БАЛКАНИ ЕООД

гр. Бургас, Производствена площадка на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, административна сграда на "ГСИ -Балкани" ЕООД

КОД по КИД 42.99

Предметът на дейност на дружеството е извършване на строително – монтажни работи, изграждане на промишлени обекти, изпълнител при реализация на инвестиционната програма и ремонтната дейност на “ЛУКойл Нефтохим Бургас” АД.

Карта