Трайлерс Мануфекчър ООД

Общ. Бургас, с. Маринка

КОД по КИД 29

Производство на оборудвани ремаркета за продажба и подготовка на храни и напитки.

    Достъп до международни пазари от европейския съюз

  • Хърватия
  • Франция
  • Германия
  • Италия

Карта