ЕНЕРГИЯ БГ БУРГАС ЕООД

гр. Бургас, ул. Георги С. Раковски 51

КОД по КИД 27.12

Предмет на дейност:

 • Изграждане на автономни, хибридни и мрежови фотоволтаични соларни системи за ток от соларни фотоволтаични панели; 
 • Монтаж на слънчеви соларни фотоволтаични панели;
 • Захранване, настройка и управление на помпи, захранвани от фотоволтаици в сондажи до 250 м.;
 • Изработка и монтаж на конструкции, изготвяне и оборудване на ел. табла.
 • Продажба на соларни инвертори и контролери за ток.
 • Проектиране и изготвяне на техническа документация за кандидатстване по европейски програми. 

  Достъп до международни пазари от европейския съюз

 • Германия

  Достъп до международни пазари извън европейския съюз

 • Турция
 • Китай

Карта