"ПРОМАР" ООД

гр.Бургас, ул. Княз Батенберг 5, Производствена база: гр.Бургас, Северна промишлена зона Кв.Лозово

КОД по КИД 46.37

Предмет на дейност: внос, преработка и дистрибуция на всички видове сол за хранително-вкусовата промишленост както и за техническо производство.

    Достъп до международни пазари от европейския съюз

  • Франция

    Достъп до международни пазари извън европейския съюз

  • Тунис
  • Израел
  • Украйна
  • Беларус и др.

Карта