Земеделски производител АЛЕКСАНДРОВ

гр. Бургас, Централен пазар „Краснодар“

КОД по КИД 01.19

Производство на пипер, други зеленчуци.

    Фирмата оперира само на българския пазар

Карта