Земеделски производител ИЛИЕВ

гр. Бургас, Централен пазар „Краснодар“

КОД по КИД 24.44

Производство на пчелен мед и пчелни продукти.

    Фирмата оперира само на българския пазар

Карта