Линсер Индустри Сервис България ООД

гр. Бургас, Промишлена зона Север, ул. Одрин 41

КОД по КИД 33.12

Продажба на части за строителна техника.

  Достъп до международни пазари от европейския съюз

 • Белгия
 • България
 • Хърватия
 • Чехия
 • Дания
 • Финландия
 • Франция
 • Германия
 • Гърция
 • Унгария
 • Италия
 • Литва
 • Холандия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словакия
 • Словения
 • Испания
 • Швеция

Карта