БУРЖИТ - ФИЛЧЕВИ, ГЕНАДИЕВА СИЕ СД

гр. Бургас, Вилна зона Минерални бани, ул. Четвърта 8

КОД по КИД 47.30

Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали.

Карта