ДЖС-ДОЖЕ-52 - ДОНЧО ЖЕКОВ ЕТ

гр. Бургас, ул.Адам Мицкевич 1; гр. Бургас, ул. Цар Калоян 24

КОД по КИД 77.39

Даване под наем и оперативен лизинг на други машини и оборудване със стопанско предназначение, некласифицирани другаде

Карта