ИВ - ИВАН ШЕЙТАНОВ ЕТ

гр. Бургас, ул. Александър Стамболийски 55

КОД по КИД 47.19

Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки.

Карта