ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ТРУДОЛЮБИЕ"

с. Извор, общ. Бургас

КОД по КИД 47.11

Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия.

Карта