ТРУДОВО ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "МЕТАЛИК"

гр. Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 22

КОД по КИД 68.20

Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти.

Карта